0%
Oprez: Izvođenje JavaScript onemogućeno je u vašem pregledniku ili za ovu web stranicu. Možda nećete moći odgovoriti na sva pitanja u ovom upitniku. Provjerite parametre vašeg preglednika.

WEB ANKETA

Ovaj web upitnik bavi se istraživanjem Vaših mišljenja i stavova o korištenju tehnologije za prikupljanje Vaših podataka u svrhu poboljšanja sigurnosti u Vašem gradu.

Provodi se u sklopu projekta IMPETUS financiranog od strane Europske unije kroz program EU Obzor 2020 za istraživanje i inovacije s ciljem poboljšanja otpornosti gradova za suočavanje sa sigurnosnim prijetnjama u javnim prostorima. Više informacija o IMPETUS-u možete pronaći u Informativnom pismu.

Sudjelovanje u ovom upitniku je u potpunosti dobrovoljno. Pripremili smo kratki Obrazac informiranog pristanka koji objašnjava dobrovoljnost sudjelovanja i s time povezane uvjete. Pozivamo Vas da ga pročitate.

Upitnik se sastoji od 15 pitanja. Predviđeno vrijeme za odgovor na sva pitanja je otprilike 5 minuta.

Postoje 15 pitanja u ovom upitniku.
Ovaj upitnik je anoniman.

Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u upitniku.

Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljen zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za uspoređivanje tokena sa rezultatima ispunjavanja upitnika.